Φαρμακευτικά Νέα και Φαρμακευτική Φροντίδα

Case Studies

77132676

[Case Study] Το παράδειγμα του «συνταγογραφικού καταρράκτη»

Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στις ιδιαιτερότητες των ηλικιωμένων ασθενών, κυρίως ως προς τις ανάγκες τους περί φαρμακευτικής φροντίδας. Η πολυφαρμακία είναι ένα συχνό φαινόμενο σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων,τόσο εξαιτίας των χρόνιων παθήσεων οι οποίες αθροίζονται με την πάροδο του χρόνου, όσο κι εξαιτίας του φαινομένου που ονομάζεται «prescribing cascade» και θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «συνταγογραφικός καταρράκτης».

Αναδημοσιεύσεις

68

Ανύπαρκτη η θέση του κλινικού φαρμακοποιού στο δημόσιο

Στην Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί οργανική θέση κλινικού φαρμακοποιού σε δημόσιο νοσοκομείο, ενώ είναι λιγοστοί εκείνοι που εργάζονται ως κλινικοί φαρμακοποιοί στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρει ο o Διαμαντής Κλημεντίδης, κλινικός φαρμακοποιός.

Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις