Εμβολιασμοί | What Works™

Φαρμακευτικά Νέα | Φαρμακευτική Φροντίδα

Case Studies

[Case Study] Το παράδειγμα του «συνταγογραφικού καταρράκτη»

Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στις ιδιαιτερότητες των ηλικιωμένων ασθενών, κυρίως ως προς τις ανάγκες τους περί φαρμακευτικής φροντίδας. Η πολυφαρμακία είναι ένα συχνό φαινόμενο σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων,τόσο εξαιτίας των χρόνιων παθήσεων οι οποίες αθροίζονται με την πάροδο του χρόνου, όσο κι εξαιτίας του φαινομένου που ονομάζεται «prescribing cascade» και θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «συνταγογραφικός καταρράκτης».