Γιώργος Κουτέπας

Έχοντας παρακολουθήσει την δουλειά του εκλεκτού συναδέλφου Διαμαντή Κλημεντίδη παρακολουθώντας ομιλίες του, συμμετέχοντας σε σεμινάρια του αλλά και ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του www.clinicalpharmacist.gr όποτε χρειαζόμουν έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση για θέματα της καθημερινότητας μου στο φαρμακείο, είμαι σε θέση να πω πως όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα μελετών και η ενημέρωση που έλαβα είναι πάντα πλήρως τεκμηριωμένα και βασισμένα σε διεθνή βιβλιογραφία, πιστοποιημένα όπου απαιτείται όπου τους πλέον έγκυρους διεθνείς οργανισμούς, όπως το vaccine safety net και του κώδικα δεοντολογίας Health on the Net περί αξιόπιστων πληροφοριών αλλά και δοσμένα με απλότητα και σαφήνεια ώστε να μπορούν να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα.

Εξίσου σημαντική βεβαίως είναι η ικανότητα του Διαμαντή να κρατάει το ενδιαφέρον τόσο με τα γραπτά του όσο και με τις προφορικές του παρουσιάσεις ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι ευχάριστη και να εξασφαλίζει πως οι συμμετέχοντες αποκομίζουν από την εκπαιδευτική διαδικασία όφελος που θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια στην δική τους εργασία και την επαφή τους με το κοινό τους. Εύχομαι καλή συνέχεια στην πορεία του και πάντα δημιουργικός!

Γιώργος Κουτέπας, Φαρμακοποιός
Πτυχίο Φαρμακευτικής Ε.Κ.Πανεπιστημίου Αθηνών
Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΘΥΩΝΗ Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών