• Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής γράφει στον κ. Juncker (κι εκείνος απαντά)

  Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, παρουσίασε τη νέα σύνθεση του θεσμικού οργάνου, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί στις 22 Οκτωβρίου¹ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 • Αποθήκευση και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων

  Θερμοκρασία και υγρασία είναι δυο πολύ σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την αποθήκευση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και να διατηρούνται εντός προκαθορισμένων ορίων για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της σύστασης και η καταλληλότητα προς χρήση.

 • Προγράμματα εξειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακευτική/ Φαρμακοθεραπεία

  Η έννοια της Φαρμακευτικής Φροντίδας αναφέρεται συχνά στις αναρτήσεις μας και έχει επεξηγηθεί αναλυτικά σε προηγούμενα άρθρα (εδώ και εδώ). Είναι η νοοτροπία πάνω στην οποία αναπτύσσεται όλη η δραστηριότητα του κλινικού φαρμακοποιού και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της ειδικότητας. Το ερώτημα αυτή τη φορά είναι: Διδάσκεται; Και αν ναι, πού; Η παροχή Φαρμακευτικής Φροντίδας, δηλαδή…

 • «Σαν την ασφάλεια, δεν έχει»

  Υπάρχουν σαφώς καθορισμένες δικλείδες ασφαλείας στην παροχή φροντίδας που προστατεύουν τον ασθενή από σφάλματα και που εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση από την μια δομή περίθαλψης στην άλλη;

 • Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

  Η περιποίηση τραυμάτων είναι μια συνηθισμένη υπηρεσία που προσφέρουν οι φαρμακοποιοί στους ασθενείς. Κάποιες φορές, είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιτετανικού ορού, ώστε ο τραυματίας να προστατευθεί από πιθανή λοίμωξη από το κλωστηρίδιο του τετάνου.

 • Pharmacist-led clinics: Το παράδειγμα του Buckinghamshire για την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θεραπευτική

  Μια έκφανση της Φαρμακευτικής Φροντίδας που προς το παρόν βρίσκει εφαρμογή σε χώρες όπου ο ρόλος του κλινικού φαρμακοποιού είναι αναβαθμισμένος, είναι οι κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες ανασκόπησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της φαρμακοθεραπείας των ασθενών από φαρμακοποιούς ειδικά καταρτισμένους σε διάφορους τομείς.

 • Επείγουσα αντισύλληψη

  Επείγουσα αντισύλληψη

  Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών της Υγείας που αποτελεί τμήμα του Centers for Disease Control and Prevention των ΗΠΑ, η χρήση μεθόδων επείγουσας αντισύλληψης υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2002.

 • Τρίτη ηλικία, μια πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαιτερότητες

  Οι ηλικιωμένοι παίρνουν πολλές φαρμακευτικές ουσίες, έχουν αρκετές συννοσηρότητες και πολλές φορές δε σιτίζονται επαρκώς. Με την πάροδο των ετών, αλλάζει η ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει και να απομακρύνει τα φάρμακα, καθώς και να ανταποκρίνεται στις επιδράσεις τους

 • Σακχαρώδης Διαβήτης – Πεδίο δράσης του Κλινικού Φαρμακοποιού

  Ο διαβητικός ασθενής θα μπορούσε να βρει στο πρόσωπο του κλινικού φαρμακοποιού έναν ακόμα σύμμαχο – μαζί με το γιατρό – στον αγώνα να ελέγξει τη χρόνια νόσο του.