Κωνσταντίνος Σακελλαρίου

Ο Διαμαντής είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης σε ιατρικές ειδικότητες που αντιμετωπίζουν ασθενείς με περίπλοκα προβλήματα, διότι τόσο η βοήθειά όσο και η παρέμβασή του είναι πολύτιμη.