Κωνσταντίνος Κακονίκος

Ο clinicalpharmacist.gr είναι για το Φαρμακείο μας μία “ντουλάπα” που μπαίνουμε όταν θέλουμε να βρεθούμε στιγμιαία στην χώρα της Φαρμακευτικής με αποδείξεις. Ανεκτίμητο!