Αφροδίτη Κασιμιάδου

Η σπουδαιότητα της συνεργασίας ιατρού φαρμακοποιού είναι θεραπευτικό εργαλείο για εμάς τους ιατρούς και αποδεικνύεται με τις γνώσεις και την βοήθεια του Διαμαντή!
Σ’ ευχαριστώ !