• Αντιρετροϊκή αγωγή: Πότε να αρχίσω;

    *Του Ρωμανού Σκλαβενίτη-Πιστοφίδη Επικαιροποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2016. Εισαγωγή To 2016, o αριθμός των HIV+ ατόμων υπό cART (συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή) έφτασε τα 17 εκατομμύρια [1]· 2 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο, που ήθελε 15 εκατομμύρια HIV+ ατόμων υπό αγωγή μέχρι το 2015 («15 μέχρι το ’15»). Η cART έχει αντίκτυπο τόσο στην ατομική…