Αρθρογραφία Χρήστου Καλτσά

Τι Πρέπει να Περιέχει ένα Σπιτικό Παιδικό Φαρμακείο;

Ένα «σπιτικό φαρμακείο» δεν χρειάζεται υπερβολές. Οι παρακάτω λίστες έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας συστάσεις παιδιατρικών και φαρμακευτικών επιστημονικών εταιρειών, μετά την προσαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Ιστορική αναδρομή: Το εμβόλιο του κοκκύτη

Πίσω στη δεκαετία του ’30, στην Αμερική, αναφέρονταν κάθε χρόνο πολλές χιλιάδες περιπτώσεις από μια ασθένεια η οποία σήμερα θεωρείται σπάνια και εύκολα προλήψιμη, τον κοκκύτη. Είναι μια υψηλής μεταδοτικότητας αερομεταδιδόμενη ασθένεια, προκαλούμενη από το βακτήριο Βordetella pertussis.

Προεπισκόπηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου συνταγογράφησης για την αρτηριακή υπέρταση

Tο παρακάτω παρουσιάστηκε το Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014, σε σεμινάριο της Ελληνικής  Eταιρείας Μελέτης Υπέρτασης.  Στην πενταμελή επιτροπή δημιουργίας του πρωτοκόλλου, συγκαταλέγονται τρία μέλη της εν λόγω εταιρείας.