• Περιπτωσιολογία εναντίον έρευνας: Tο παράδειγμα του καρκίνου

    Στην αφετηρία οποιασδήποτε ερευνητικής διαδικασίας βρίσκεται ο σχηματισμός μιας υπόθεσης, ενός ερευνητικού ερωτήματος δηλαδή. Αυτό το ερώτημα μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους· από την απλή παρατήρηση ενός φαινομένου μέχρι τη διατύπωση μιας υπόθεσης η οποία βασίζεται στη θεωρία, ήτοι στο τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για μια διεργασία, βιολογική ή βιοχημική κυρίως, εφόσον αναφερόμαστε στις επιστήμες της ζωής.…