• [Γράφημα] Αλγόριθμος Εμβολιασμού Ενηλίκων για την Ιλαρά

    Ποιος πρέπει να κάνει εμβόλιο κατά της ιλαράς; Το παρακάτω infographic έχει παραχθεί με στοιχεία από: Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2022 Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας “ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΙΛΑΡΑΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ”, 21/09/2017