• Τρίτη ηλικία, μια πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαιτερότητες

    Οι ηλικιωμένοι παίρνουν πολλές φαρμακευτικές ουσίες, έχουν αρκετές συννοσηρότητες και πολλές φορές δε σιτίζονται επαρκώς. Με την πάροδο των ετών, αλλάζει η ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει και να απομακρύνει τα φάρμακα, καθώς και να ανταποκρίνεται στις επιδράσεις τους