• Κώδικας δεοντολογίας περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο

    Τέλος εποχής για το Hon Code ενημερωση: 9/7/2023 Αγαπητοί αναγνώστες, Όπως ίσως έχετε ήδη διαπιστώσει, στην άνω δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας υπάρχει πλέον το λογότυπο της πιστοποίησης του Health on the Net Foundation, περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας. Θα ήθελα να γράψω λίγα λόγια για την πιστοποίηση, τι είναι και -το κυριότερο- τι δεν είναι. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του διαδικτύου…