Κώδικας δεοντολογίας περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο

Κάποιες φορές στα άρθρα μας, ακολουθείτε συνδέσμους που σας οδηγούν σε ιστοσελίδες που δεν μας ανήκουν. Οι σύνδεσμοι αυτοί επισημαίνονται με ένα βέλος στα δεξιά του συνδέσμου.
Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιλαμβάνουμε στο περιεχόμενό μας μόνο συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες υψηλής ποιότητας, δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα ιστοσελίδων που ανήκουν σε τρίτους.
Επιπλέον, έχετε υπόψη σας ότι οι πολιτικές ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε αυτές τις ιστοσελίδες πιθανόν να είναι διαφορετικές από αυτές του Κλινικού Φαρμακοποιού, συνεπώς φροντίστε να τις διαβάσετε προσεκτικά.
Για ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους διαχειριστές αυτών.

Τέλος εποχής για το Hon Code

ενημερωση: 9/7/2023

Αγαπητοί αναγνώστες, Όπως ίσως έχετε ήδη διαπιστώσει, στην άνω δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας υπάρχει πλέον το λογότυπο της πιστοποίησης του Health on the Net Foundation, περί αξιόπιστων πληροφοριών υγείας. Θα ήθελα να γράψω λίγα λόγια για την πιστοποίηση, τι είναι και -το κυριότερο- τι δεν είναι.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του διαδικτύου είναι η αξιολόγηση της πληροφορίας. Δεν θα ήταν υπερβολικό να λεχθεί ότι, κυριολεκτικά, ο καθένας μπορεί να γράφει και να διαδίδει ό,τι θέλει, όσο εξωφρενικό κι αν είναι, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Η διάδοση μάλιστα εξωφρενικών ειδήσεων, μέσω και των social media, βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς πως, σε ό,τι αφορά την Υγεία, κάτι τέτοιο μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων.

Η κριτική αξιολόγηση της πληροφορίας από τον αναγνώστη παραμένει ο πλέον αξιόπιστος τρόπος φιλτραρίσματός της. Στην πραγματικότητα όμως, λίγοι μπορούν να το κάνουν αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό. Δυστυχώς, αυτό συχνά περιλαμβάνει και τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας. 

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες κατά καιρούς για την προστασία του χρήστη του Internet από την κακή ή/και επικίνδυνη πληροφόρηση από το διαδίκτυο. H πιστοποίηση “HON Code”, χωρίς να αποτελεί πανάκεια, είναι η μοναδική που έχει αντέξει στον χρόνο. Πρέπει να τονιστεί εντούτοις πως δεν αποτελεί βραβείο ποιότητας της πληροφορίας και δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αντίθετα, αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας του διαχειριστή του ιστoτόπου, να λειτουργεί το μέσο του σεβόμενος τις οκτώ βασικές αρχές που έχει θέσει το HOΝ Foundation, όπως παρατίθενται παρακάτω:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 1.Αυθεντία
 Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή πληροφορία υγείας που παρέχεται και παρουσιάζεται σε αυτό τον Δικτυακό χώρο δίνεται μόνο από επαγγελματίες με εκπαίδευση και εξειδίκευση στην ιατρική εκτός αν ρητά δηλώνεται ότι συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες υγείας παρέχονται από μη ιατρικά ειδικευμένο άτομο ή οργάνωση.
 2.Συμπληρωματικότητα
 Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο στοχεύουν στο να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του/της θεράποντος Ιατρού του/της.
 3.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και επισκεπτών ενός Δικτυακού χώρου σχετικού με την ιατρική ή/και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς τους, προστατεύονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο. Οι κάτοχοι αυτού του Δικτυακού χώρου αναλαμβάνουν να διαφυλάξουν τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος αυτός ο Δικτυακός χώρος ή οποιοσδήποτε άλλος εναλλακτικός Δικτυακός χώρος.
 4.Προέλευση πληροφοριών
 Όπου ενδείκνυται, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον Δικτυακό χώρο θα συνοδεύονται με σαφείς αναφορές της προέλευσης των στοιχείων και, όπου είναι εφικτό, θα παρέχονται και σχετικές ηλεκτρονικές παραπομπές σε αυτά τα στοιχεία. Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης μιας σελίδας με ιατρικές πληροφορίες θα απεικονίζεται με σαφή τρόπο (π.χ. στο κάτω μέρος της σελίδας).
 5.Αιτιολόγηση
 Οποιοσδήποτε ισχυρισμός που σχετίζεται με τα οφέλη ή την απόδοση κάποιας συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής, εμπορικού προϊόντος ή υπηρεσίας θα συνοδεύεται από σχετικές αποδείξεις που θα παρουσιάζονται ισορροπημένα, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην ανωτέρω αρχή 4.
 6.Διαφάνεια
 Οι σχεδιαστές ενός Δικτυακού χώρου θα επιδιώκουν να προσφέρουν πληροφορίες με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο και να παρέχουν διευθύνσεις επικοινωνίας για τους επισκέπτες που επιζητούν εκτενέστερες πληροφορίες ή υποστήριξη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της υπεύθυνου του Δικτυακού χώρου  θα είναι εύκολα προσβάσιμη στον Δικτυακό χώρο.
 7.Γνωστοποίηση διαχειριστών και χορηγών
 Οι υπεύθυνοι διαχείρισης αυτού του Δικτυακού χώρου θα αναφέρονται με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των εμπορικών και μη εμπορικών οργανισμών που έχουν συνεισφέρει οικονομικά ή προσέφεραν υπηρεσίες ή υλικό για αυτό τον Δικτυακό χώρο.
 8.Διαφημιστική πολιτική
 Αν διαφημίσεις είναι πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει σαφής σχετική δήλωση. Συνοπτική περιγραφή της διαφημιστικής πολιτικής, που εφαρμόζουν οι κάτοχοι του Δικτυακούχώρου, θα προβάλεται σε αυτό τον Δικτυακό χώρο. Διαφημίσεις όπως και κάθε άλλο διαφημιστικό υλικό θα παρουσιάζονται με τρόπο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τις διαχωρίζουν από το αυθεντικό υλικό το οποίο έχει καταχωρηθεί από τους κατόχους του Δικτυακού χώρου.”

Πηγή: http://www.healthonnet.org/HONcode/Greek/

Για όσο διάστημα λοιπόν παραμένει το σήμα  στο website, μπορείτε να σκέφτεστε ότι κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός φροντίζει ώστε να τηρούνται οι παραπάνω αρχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και μόνοι σας να αξιολογείτε τις πληροφορίες που διαβάζετε εδώ. Το αντίθετο μάλιστα.

Μοιραστείτε τη γνώση!