• Επείγουσα αντισύλληψη

    Επείγουσα αντισύλληψη

    Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών της Υγείας που αποτελεί τμήμα του Centers for Disease Control and Prevention των ΗΠΑ, η χρήση μεθόδων επείγουσας αντισύλληψης υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2002.