• Αντικαθιστώντας την ασενοκουμαρόλη (Sintrom) με βαρφαρίνη

    Η τροποποίηση μιας φαρμακευτικής αγωγής, όπου ένα φάρμακο αντικαθίσταται από κάποιο άλλο, είναι μια κίνηση που συμβαίνει αρκετά συχνά στην καθημερινή κλινική πράξη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιβάλλουν κάτι τέτοιο, ανάμεσά τους η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, η “φτωχή” θεραπευτική απόκριση και, κυνικά, η έλλειψη του φαρμάκου από την αγορά. Για κάποιες κατηγορίες φαρμάκων, όπως είναι,…

  • Pharmacist-led clinics: Το παράδειγμα του Buckinghamshire για την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θεραπευτική

    Μια έκφανση της Φαρμακευτικής Φροντίδας που προς το παρόν βρίσκει εφαρμογή σε χώρες όπου ο ρόλος του κλινικού φαρμακοποιού είναι αναβαθμισμένος, είναι οι κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες ανασκόπησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της φαρμακοθεραπείας των ασθενών από φαρμακοποιούς ειδικά καταρτισμένους σε διάφορους τομείς.