Ανασκόπηση της ασφάλειας της δαβιγατράνης (Pradaxa) από τον FDA

wf_vs_pxΣύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στην ιατρική επιθεώρηση JAMA1, ο αρμόδιος οργανισμός για την ασφάλεια των φαρμάκων στις Η.Π.Α., FDA, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης προοπτικής μελέτης παρατήρησης περισσότερων των 134.000 δικαιούχων του ομοσπονδιακού προγράμματος ασφάλισης Medicare, που συνέκρινε τα ποσοστά εμφάνισης αρνητικών καταληκτικών σημείων (ισχαιμικού εγκεφαλικού, ενδοκρανιακής αιμορραγίας, μείζονος γαστρεντερικής αιμορραγίας, εμφράγματος του μυοκαρδίου και θανάτου) μεταξύ της δαβιγατράνης (Pradaxa) και της βαρφαρίνης. Στη μελέτη συμμετείχαν νέοι χρήστες δαβιγατράνης και βαρφαρίνης, που είχαν διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή εντός διαστήματος 6 μηνών από την πρώτη συνταγογράφηση του ενός ή του άλλου φαρμάκου.

Η κύρια διαφορά με προηγούμενες μελέτες που κατέγραφαν δεδομένα για τα ίδια καταληκτικά σημεία, ήταν ότι το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν άνω των 65 ετών. Στα αποτελέσματα της μελέτης σημειώνεται η απροσδόκητη αύξηση στην εμφάνιση μείζονος γαστρεντερικής αιμορραγίας και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών, συγκριτικά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθώς η συνταγογράφηση της δαβιγατράνης έχει αυξηθεί.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δεδομένα προς σύγκριση:

Συχνότητα εμφάνισης ανά 1.000 ανθρωπο-έτη Προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου
(95% ΔΕ)
Pradaxa
(δαβιγατράνη)
Βαρφαρίνη
Ισχαιμικό εγκεφαλικό 11,3 13,9 0,80 (0,67-0,96)
Ενδοκρανιακή αιμορραγία 3,3 9,6 0,34 (0,26-0,46)
Μείζονα γαστρεντερική αιμορραγία 34,2 26,5 1,28 (1,14-1,44)
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 15,7 16,9 0,92 (0,78-1,08)
Θνησιμότητα 32,6 37,8 0,86 (0,77-0,96)

Η χρήση δαβιγατράνης συσχετίστηκε με 20% μικρότερο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού, 66% μικρότερο κίνδυνο ενδοκρανιακής αιμορραγίας και μικρότερη θνησιμότητα, ευρήματα που συμφωνούν με αυτά της μελέτης RE-LY. Δεν φάνηκε να υπάρχει σημαντική διαφορά στην συχνότητα εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου, με μικρό προβάδισμα υπέρ της δαβιγατράνης, ενώ το αντίστοιχο εύρημα της RE-LY ήταν αντίθετο, υπέρ της βαρφαρίνης. Όμως, η μελέτη του FDA έδειξε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μείζονας γαστρεντερικής αιμορραγίας με δαβιγατράνη (προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου 28%) σε σχέση με προηγούμενη μελέτη που διενεργήθηκε πάλι από τον FDA.

Ο οργανισμός, που τονίζει ότι ο έλεγχος για την ασφάλεια των νεότερων αντιπηκτικών είναι συνεχής, σημειώνει ότι, με βάση τα τελευταία δεδομένα, η δαβιγατράνη συνεχίζει να έχει ευνοϊκό προφίλ οφέλους-κινδύνου.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Kuehn BM. FDA Reviews Safety of Newer AnticoagulantJAMA. 2014;311(24):2473. doi:10.1001/jama.2014.7364.

Advertisements